Kompetence

Firma Siebert + Knipschild GmbH má všechny důležité akreditace pro práci uznávaného a neutrálního certifikačního a inspekčního místa. Nadto jsou zkušenosti a odborné kompetence podniku žádány v různých výborech připravujících předpisy a normy.

 

Akreditace

DIBt (Německý institut pro stavební techniku) je německý povolovací úřad pro stavební produkty a stavební provedení. Siebert + Knipschild GmbH je zde registrován jako kontrolní a certifikační místo.

 

 

The laboratory of Siebert + Knipschild has got the international approval by the ILAC. The International Laboratory Accreditation Cooperation is an international cooperation of laboratory and inspection accreditation bodies formed more than 30 years ago to help remove technical barriers to trade.

ILAC writes on its website: "Through the application of national and international standards, government, procurers and consumers can have confidence in the calibration and test results, inspection reports and certifications provided".

 

 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) is the national accreditation body for the Federal Republic of Germany with its head office in Berlin. It assesses, certifies and monitors the technical competence of laboratories, certification and inspection bodies as an independent authority. In this context DAkkS makes an important contribution to the quality assurance of products and services, supports consumer trust and enhances the competitiveness of German companies.Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS - Německé akreditační místo s.r.o.) je národním akreditačním místem Spolkové republiky Německo. Je jediným národním akreditačním místem, které uděluje akreditace dle nařízení (ES) č. 765 / 2008 a zákona o akreditačních místech (AkkStelleG) a na evropské a mezinárodní úrovni zastupuje německý systém akreditací. Siebert + Knipschild GmbH je u DAkkS akreditován jako zkušební laboratoř a inspekční místo typu a dle DIN EN ISO/IEC 17025 a DIN EN ISO/IEC 17020. V rámci ročního posudku od MPA Hannover (Ústav pro zkoušení materiálu pro suroviny a výrobní techniku) je kontrolováno dodržování požadavků norem.

 

 

Spolupráce ve výborech

 

Pracovníci Siebert + Knipschild GmbH jsou aktuálně zastoupeni v následujících pracovních skupinách:

 

Pracovní skupiny DIN (Německý institut pro normalizaci e. V.):

  • NA 119-05-28 Společný výbor normalizační komise vodárenství/normalizační komise plastů pro potrubní systémy ze sklolaminátu (pitná a odpadní voda) ZEN / TC 155 WG 14 (NA=normalizační výbor)
  • NA 119-05-37AA Renovace, opravy a rekonstrukce kanalizace a vedení splašků (ZEN / TC 165 / WG 13, ZEN / TC 155 / WG 17 a ISO / TC 138 / WG 12)

 

Výbory DIBt:

  • Expertní výbor kanalizačních potrubí A
  • Expertní výbor kanalizačních potrubí B

 

Pracovní skupiny DWA (Německého sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad):

  • AG-ES-8.2. Vnitřní manžety
  • AG-ES-8.4. Obložení kanalizačních potrubí a kanálů prefabrikovanými trubkami
  • AG-ES-8.6. Obložení kanalizačních potrubí a kanálů místně vyrobenými a tvrzenými trubkami
  • AG-ES-8.7 Montážní postup

 

Svaz pro sanaci potrubí (RSV):

  • AQS - pracovní okruh zajištění kvality sanace