Plastové výrobky

Plastové výrobky se vyskytují ve všech oblastech každodenního života. V naší zkušební laboratoři zkoumáme výrobky například z oblasti medicínské techniky, stavby jachet, větrné energie, obalových materiálů, stavebních výrobků a automobilového průmyslu (reference). Chtěli byste, abychom přezkoušeli váš výrobek? Kontaktujte nás. Kontakt

 

Malý výběr zkoušek:


Zkoušky materiálů


Analýza DMA

Dynamická mechanická analýza: Teplotně a frekvenčně závislé měření plastů v řazení v tahu, tříbodovém, tlakovém nebo se střižnou silou

Analýza DSC

Ke stanovení tepelných vlastností plastů (např. bod tání, teplota zesklovatění, test oxidační stability)

Mechanické vlastnosti

Stanovení mechanických vlastností plastů v řazení v tahu, ohybu a tlaku


Reologie

Měření viskozity pryskyřic a tvrdidel

Kalcinace

Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva plastů

Hustota

Stanovení hustoty plastů


Plynová chromatografie

Zbytkový obsah styrenu umožní vyjádření o prokalení reaktivních pryskyřic obsahujících styren. Pro stanovení zbytkového obsahu styrenu využíváme plynovou chromatografii.

IR-spektrální analýza

Vytvoření referenčních spekter a přezkoušení identity popř. složení plastů.

Pevnost svarových spojů

Stanovení pevnosti svarových spojů


Technologická zkouška ohybem

 

Stanovení meze ohybu na svarech.

 

Zkouška při vysokých teplotách

Časově závislá zkouška meze pevnosti v tečení u plastů v temperovatelné zkušebně