Utěsnění

Siebert + Knipschild působí již mnoho let jako specialista na zkoušky systémů plastových izolačních pásů. Převezmeme pro vás zajištění kvality na staveništích (viz: kontakt)

 

Naše služby pro vás:


  • Stavební dozor
  • Zkoušky materiálů
  • Odborné posudky

Zkoušky materiálů


Zkouška pevnosti v tahu

Stanovení tahových vlastností základního materiálu plastových izolačních pásů (PIP)

Pevnost svarových spojů

Stanovení pevnosti svarových spojů

Zkouška ohybem

 

Zkouška ohybem na svarech

 


Hustota

Stanovení hustoty termoplastického zkušebního materiálu

Index toku taveniny

Stanovení indexu toku taveniny materiálů PE