Vzorky ze stavenišť

Vzorky ze stavenišť, které se zkoušejí v laboratoři, mají odrážet kvalitu hadicového lineru. Dojde-li však při odběru vzorků k chybám, může to mít následky v hodnocení sanačního projektu. Odběr vzorků má být proveden odborně a nezávislou stranou.

 

Váš vzorek ze staveniště se k nám dostane takto:

Odeberete vzorky ze staveniště a zašlete je s průvodním listem vzorku (viz: Download ) na adresu:

 

Siebert + Knipschild GmbH

Bergstücken 25

D-22113 Oststeinbek

NĚMECKO 

 

 

Contact

Download
Průvodní list vzorku
You can fill in the pdf form on your PC and print
Průvodní list vzorku_10_2013.pdf
Adobe Acrobat Dokument 702.7 KB