Deskundigheid

De firma Siebert + Knipschild GmbH bezit alle belangrijke accreditaties voor haar werk als een erkende en onafhankelijke certificerings- en keuringsinstantie. Daarnaast wordt door diverse standaardisatiecommissies dankbaar en tot volle tevredenheid gebruik gemaakt van de ervaring en vakkundigheid van het bedrijf.

Accreditatie

 

Het DIBt (Duits instituut voor bouwtechniek) is de keuringsdienst voor bouwproducten en bouwmethoden in Duitsland. De firma Siebert + Knipschild GmbH is daar geregistreerd als controle- en certificeringsinstantie. 

The laboratory of Siebert + Knipschild has got the international approval by the ILAC. The International Laboratory Accreditation Cooperation is an international cooperation of laboratory and inspection accreditation bodies formed more than 30 years ago to help remove technical barriers to trade.

ILAC writes on its website: "Through the application of national and international standards, government, procurers and consumers can have confidence in the calibration and test results, inspection reports and certifications provided".

 

Het DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) is het nationale accreditatiebureau van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit is het enige Duitse accreditatiebureau dat accreditaties verleent volgens de EG-verordening nr. 765/2008 en de Duitse wet op de accreditatiebureaus (AkkStelleG); dit bureau vertegenwoordigt op Europees en internationaal niveau de Duitse accreditatiesector. De firma Siebert + Knipschild GmbH is bij de DAkkS geaccrediteerd als testlaboratorium en keuringsinstantie type A volgens DIN EN ISO/IEC 17025 en DIN EN ISO/IEC 17020. In het kader van de jaarlijkse beoordeling door het MPA Hannover wordt de inachtneming van de normatieve eisen bewaakt. 

 

 

Betrokkenheid bij commissies

Medewerkers van de firma Siebert + Knipschild GmbH zijn momenteel vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen (Dipl.-Ing. Andreas Haacker):

 

DIN-werkgroepen:

NA 119-05-28 Gemeenschappelijk Comité NAW/FNK buissystemen van met glasvezel versterkte kunststoffen (GVK) (drinkwater en afvalwater) ZEN / TC 155 WG 14

NA 119-05-37AA renovatie, reparatie en vervanging van riolen en afvoerleidingen (ZEN / TC 165 / WG 13, ZEN / TC 155 / WG 17 en ISO / TC 138 / WG 12)

 

Commissies van het DIBt (Duits instituut voor bouwtechniek):

Commissie van deskundigen afvoerleidingen A

Commissie van deskundigen afvoerleidingen B

 

Werkgroepen van de Duitse vereniging voor waterhuishouding, afvalwater en afval (DWA):

AG-ES-8.2 – Binnenmanchetten

AG-ES-8.4 – Bekleding van afvoerleidingen en rioleringssystemen met kant-en-klare buizen

AG-ES-8.6 – Bekleding van afvoerleidingen en rioleringssystemen met ter plekke aangebrachte en uithardende buizen

AG-ES-8.7. – Montagemethode

 

Duitse organisatie voor buizensanering (RSV):

AQS – werkgroep kwaliteitszorg renovatie